Değerli Türk İmmünoloji Derneği Üyeleri ve İmmünolojiye Gönül Verenler,

EFIS şemsiyesi altında kariyerinin başlangıcındaki genç immünologların yer aldığı bir ağ yapısını oluşturmak üzere “EFIS Young Immunologists Task Force; yEFIS” adında bir organizasyon kurulmuştur.

Bu organizasyon kapsamında EFIS’e üye derneklerden gönüllü olanlar yEFIS’e birer temsilci önermiştir. Türk İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu 10.04.2020 tarihli ve 2020/02  sayılı toplantısında TİD adına temsilci ve yEFIS Türkiye’nin kurucu başkanı olarak Dr. Diğdem Yöyen Ermiş’i önermiş ve EFIS tarafından kendisinin yEFIS Türkiye temsilciliği onaylanmıştır. Ekte sunulan sunum ve yEFIS sayfasında verilen bilgiler doğrultusunda yEFIS-Türkiye çalışma grubunun liderlerini belirlemek üzere aday başvuruları alınacaktır.

TİD Yönetim Kurulu ve yEFIS-Turkiye temsilcisi tarafından başvurular değerlendirilerek liderler belirlenecektir. Seçilen çalışma grubu liderleri aynı zamanda yEFIS-Türkiye’nin kurucu yönetim kurulunu oluşturacaktır. Dr. Diğdem Yöyen Ermiş başkanlığındaki kurul kendi yönergelerini oluşturacak ve faaliyet planlarını yaparak yEFIS’e entegrasyonu sağlayacaklardır. TİD’nin 2022 yılında yapılacak olağan genel kurulunda da yEFIS-Türkiye’nin YK seçimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu bağlamda, çalışma grubu liderliği için immünoloji ile ilgili yüksek lisans veya doktora yapmakta olan ya da doktora sonrası dönemde bulunan 40 yaş altındaki TİD üyesi araştırıcıların 1 Haziran 2020 Pazartesi akşamı saat 18:00’e kadar turkimmunolojidernegi@gmail.com adresine özgeçmişleriyle (yabancı dil düzeyi ve yayınlarını da içeren) birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Bu vesileyle öncelikle Dr. Diğdem Yöyen Ermiş’i kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Herkesin bayramını kutlar; sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

Türk İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu