Türk İmmünoloji Derneği

İstanbul Üniversitesi
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
İmmünoloji Anabilim Dalı
Vakıf Gureba Caddesi, 34393
Şehremini/İSTANBUL

E-posta: turkimmunolojidernegi@gmail.com