İmmünoloji Mail Grubuna üye olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Türk İmmünoloji Derneğine kimler üye olabilir?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden Hekim, Veteriner, Diş Hekimi, Eczacı, Biyolog, Kimya Mühendisi, Kimyager ve benzeri immünoloji bilimi ile uğraşan Fakülte mezunları ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğimize üye olabilmek için aşağıda belirtilen işlemleri yapmanız gerekmektedir.

1. Üyelik Dilekçesini bilgisayarınıza yükleyiniz ve doldurunuz.
2. Yıllık dernek üyelik aidatı olan ücretini (50 TL) yatırmak için aşağıdaki banka bilgilerini kullanınız.

Banka Adı: Türkiye İş Bankası

Hesap Adı: Türk İmmunoloji Derneği

IBAN No: TR72 0006 4000 0011 0491 4942 21

3. Üyelik dilekçesi, yıllık üye aidat dekontu ile 2 adet fotoğrafınızı aşağıda verilen dernek adresine posta ile gönderiniz.

Üyelik müracaatları Dernek Yönetimince değerlendirilerek sonuç müracaat sahibine bildirilecektir.

Adres:
Türk İmmunoloji Derneği
İstanbul Üniversitesi
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
İmmünoloji Anabilim Dalı
Vakıf Gureba Caddesi, 34393
Şehremini/İSTANBUL