İmmünolojiye Gönül Veren Değerli Arkadaşlarım,

Türk İmmünoloji Derneği’nde “İmmünoloji Eğitim ve Özlük Hakları Çalışma Grubu” nun sorumluluğunu üstlendiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar İmmünoloji eğitiminin iyileştirilmesi ve güncellenmesi konusunda çaba harcayan ve çalışmalarda bizzat yer alan tüm arkadaşlarımıza ve “Eğitim Çalışma Grubu” muzun en son olarak sorumluluğunu yürüten Prof. Dr. Dicle Güç’e şükranlarımı sunuyorum.

İmmünoloji eğitimi ve özlük haklarımız ile ilgili konularda katkıda bulunmak isteyen herkese açık olan grubumuza katılımınızı bize büyük bir güç ve mutluluk verecektir. Bununla beraber proaktif alt komisyonlarımızı daha az kişiden (genelde 5-6 kişi) ve adından da belli olduğu gibi gerektiğinde hızlı aksiyon alabilecek, her zaman kurumlarla (YÖK, Sağlık Bakanlığı gibi) görüşmelere katılabilecek yani elini fiilen taşın altına koyabilecek kişilerden ulmuştur.

Çalışma grubumuzun amaçlarını: (1) İmmünoloji Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri açısından ülke çapında standartların oluşturulması ve bunların uluslararası standartlarla harmonizasyonu;  (2) Tıpta immünoloji uzmanlık eğitiminin içeriği ve eğitim sürecinde yaşanan sorunların göz önünde tutularak yeniden organizasyonu için Tıpta Uzmanlık Kurulu’nda etkin olarak yer almak; (3) Doçentlik alanımız ve immünoloji laboratuvarlarında yetkinliğimiz ile ilgili konularda Üniversiteler Arası Kurul, TC Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla gerçekleştirilecek çalışmalarda yer alarak çözüme kavuşturmak; (4) Sürekli immünoloji eğitimi kapsamında etkinlikler düzenlemek olarak sıralayabiliriz.

İmmünoloji Eğitim Çalışma Grubu geçmiş dönemlerinde İmmünoloji Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri iki gün süren bir çalıştay ile gözden geçirilerek hazırlanan rapor Türk İmmünoloji Derneği’ne sunulmuştu. Ancak, bu çalışmanın üzerinden oldukça uzun zaman geçti ve değişen bilimsel veriler ve uygulamalar ışığında bu üç eğitim programını yeniden irdelemek gerekmektedir.

Ayrıca, Türk İmmünoloji Derneği’nden bir grup arkadaşımızla Sağlık Bakanlığı, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun daveti ile İmmünoloji Yan Dal Eğitimi müfredat oluşturma ve standart belirleme çalışmalarına devam etmektedir. Bununla beraber, yıllardır tartıştığımız immünoloji uzmanlığı konusunun daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz

Türk İmmünoloji Derneği olarak immünoloji gibi hızlı ilerleyen ve bilgilerin her an güncellendiği bir bilim dalında “Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim” in de önemine inanıyoruz. Bu yönde İmmünoloji alanında web tabanlı ve yüz yüze eğitimler konusunda da çalışmaların canlandırılması gerekliliğine inanıyorum. Bu amaçla olanaklarımız dahilinde ve genç arkadaşlarımızın da konuya ilgi ve katılımı ile önemli adımlar atabileceğimizi düşünüyoruz.

Türk İmmünoloji Derneği yıllardır özellikle doçentlik alanımızın korunması yönünde büyük bir çaba vermektedir. Temel İmmünoloji alanının, ÜAK Doçentlik Başvuru Sisteminde 1089 kodu ile ayrı olarak yer almaktayken 2023 yılı içerisinde yapılan düzenleme ile Tıbbi Mikrobiyoloji veya Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji altına farklı kodlarla yerleştirildiği görülmüştür. Bu uygunsuzluğun düzeltilmesi için çabalarımız sürmektedir. Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği ve Doku Tipleme Laboratuvarı ile ilgili mevzuatlarda da Temel İmmünolojinin yok sayıldığı görülmektedir ve bununla ilgili de mücadele verilmektedir.

İmmünoloji Eğitimi ve özlük haklarımız ile ilgili konuşulması, tartışılması, düzenlenmesi ve düzeltilmesi gerektiğini düşündüğünüz ana başlıkları grubumuza ilettiğiniz takdirde dikkate alacağımızdan emin olabilirisiniz. Eğitim ve özlük haklarımızla ilgili yapmayı hedeflediğimiz çalışmaları sizlere web sitemizden ve mail grubumuzdan  turkimmunolojidernegi@googlegroups.com’dan duyurmayı planlıyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla
Prof. Dr. Haluk Barbaros ORAL
E-mail: oralb@uludag.edu.tr

 

Eğitim ve Özlük Hakları Çalışma Grubu Komisyonlarımız

1) Lisans Eğitimi Komisyonu

2) Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Komisyonu

3) Temel İmmünoloji Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

4) Özlük Hakları Komisyonu

  1. Yüksek Öğretim Kurumu ve ÜAK (Doçentlik, Anabilim Dalları)
  2. Sağlık Bakanlığı (Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği, Doku Tipleme Laboratuvarları)

5) Sürekli Mesleki Eğitim Komisyonu

 

TİD EÖH-ÇG İmmünoloji  Doçentlik Alanı Çalışma Değerlendirmesi