GENEL KURUL İLANI
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ
ÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 27 Nisan 2022 tarihinde yapılması gereken ve pandemi şartları nedeniyle ertelediğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Ekim 2022, Cuma günü saat 19:00’ da İzmir Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1. Açılış ve Yoklama
2. Kongre Başkanlık Divan Seçimi
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile mali raporun okunması, Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
5. Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporların ve Denetleme Kurulu raporunun ibrası
6. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış