Değerli Meslektaşlarımız,

Türk İmmünoloji Derneği olarak bu yıl Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığımız kongremizi pandemi dolayısıyla ertelemek durumunda kaldık. Sizleri 20-22 Kasım 2020 tarihleri arasında dijital olarak gerçekleştirileceğimiz Uluslararası Katılımlı “25. Ulusal İmmünoloji Kongresi”ne davet etmek isteriz.

25. Ulusal İmmünoloji Kongresinde immünolojinin temel ve klinik alanlarında bilimsel çalışmalar yapan Türkiye’deki ve yurtdışındaki Türk bilim insanlarının çalışmalarını bizlerle paylaşıp, tartışabilecekleri bir ortam yaratmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda, programımızı yüksek bilimsel içeriği olacak şekilde planladık.

Kongremizde bu yıl doğal & edinsel bağışıklık, koruyucu bağışıklık, tümör immünolojisi, immünoterapi, immün yetersizlikler, mikrobiyota & immün bozukluklar ve nöroimmünoloji konularını içeren konferans, sözlü bildiri, poster ve paneller yer alacaktır.

Kongremize gönderilen poster bildirilerinden bilim kurulu tarafından seçilen bir kısmı sözlü bildiri olarak sunulacaktır. Bunun yanı sıra, bilim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda poster ve sözlü bildiri ödülleri verilecektir.

İmmünoloji alanında çalışan genç araştırmacılar ile deneyimli bilim insanlarının bir araya geleceği kongremizde sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Kongremizde buluşmak üzere sağlıklı günler diler, saygılar sunarız.

Doç. Dr. Ayça Sayı-Yazgan
25. Ulusal İmmünoloji Kongresi Başkanı