Avrupa Immünoloji Dernekleri Federasyonu EFIS’in her 3 senede bir düzenlediği Avrupa immünoloji Kongresi’nin altıncısı 2021 yılının 1-4 Eylül tarihleri arasında Türk ve Sırp İmmünoloji Dernekleri’nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak organize edilecektir.

Kongre başkanlığını Türk İmmünoloji Derneği geçmiş dönem başkanı Prof. Günnur Deniz’in yürüttüğü Avrupa’nın immünoloji alanında en büyük kongrelerinden biri olan toplantıya 3000’i aşkın biliminsanı ve araştırmacının katılması beklenmektedir. Aralarında iki Nobel ödüllü biliminsanının da olduğu 8 keynote konferansı dışında, dört ana bölümden oluşacak olan bilimsel programda modern immünoloji biliminin bir çok alanını kapsayacak 30 panel oturumu ile birlikte COVID-19 pandemisinin de farklı yönleriyle ele alınacağını oturumlar planlandı. Ayrıca birçok davetli immünoloji derneğinin misafir oturumlarının yanı sıra çeşitli özel oturumlar ve kongre öncesi kurslar da programda yer buluyor.

Her kongrede olduğu gibi genç araştırmacılara da yer vermek için 300’e yakın sözlü bildirinin sunulacağı oturumlar ile poster sunum imkanları da olacak. Kongrede yine genç araştırmacıları desteklemek amacıyla başta EFIS (Avrupa Immünoloji Dernekleri Federasyonu) olmak üzere farklı dernekler tarafından katılım bursları da sağlanacaktır.

İmmünoloji bilimiyle ilgilenen tüm meslektaşlarımızı kongremize bekliyoruz.

Kongre web sitesi: eci2021.org