Derneğimizin 21 Ekim 2022 Cuma günü saat 19.00’da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimleri aşağıdaki gibidir.

Denetleme Kurulu

Asil Üyeler Dr. Öğr. Üyesi Diğdem Yöyen Ermiş
Doç. Dr. Umut Can Küçüksezer
Araştırma Görevlisi İsmail Cem Yılmaz

Yedek Üyeler

Doç. Dr. Vuslat Yılmaz
Prof. Dr. Esin Çetin Aktaş
Dr. Özgür Albayrak