Türk İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen ’XXIII. Ulusal İmmünoloji Kongresi’ 26 – 30 Nisan 2015 tarihleri arasında Prof. Dr. Vedat Bulut başkanlığında Antalya’da düzenlenmiştir. Kongrede akan hücre ölçer alt komitesi tarafından ’Akan hücre ölçer kursu’ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel başkanlığında 26.04.2015 tarihinde 26 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Kursta akan hücre ölçer cihazının kullanım prensipleri, sistem kalibrasyon ve analiz aşamaları hakkında temel bilgiler verilmiştir. Kongremiz 181 katılımcıyla gerçekleştirilmiş, 16 bildiri sözel, 69 bildiri poster olarak sunulmuştur. Kongrede doğal ve edinsel immün yanıt, tolerans, otoimmünite, tümör, allerji, nöroimmünoloj, immün yetmezlik, transplantasyon, enfeksiyon immünolojisinde güncel gelişmeler ve çalışmalar tartışılmıştır.

Kongremize yurtdışından konuşmacı olarak Şefik Alkan, Cezmi Akdiş, Mübeccel Akdiş, Christian Münz, Mario Losen ve Foo Yo Liew katılmıştır. Ulusal ve uluslararası değerli bilim insanları immünoloji alanındaki son gelişmeleri bizimle paylaşmıştır.

Hem kongre katılımı için hem de en iyi poster sunumları için araştırıcılara derneğimiz ve Alkan Bağışıklık Bilimi tarafından burs ve ödül verilmiştir.

Sevgi ve saygılarımızla,
Kongre Düzenleme Kurulu