2. Uluslararası Moleküler İmmünoloji ve İmmünogenetik Kongresi (MIMIC II) 27-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmiştir. Kongremiz 151 katılımcıyla gerçekleştirilmiş, 19 bildiri sözel, 93 bildiri poster olarak sunulmuştur. Kongremize 1996 yılında Nobel Fizyoloj/Tıp ödülünü almış Prof. Rolf Martin Zinkernagel ‘Immunology Taught by Viruses’ başlıklı sunumu ile katılmıştır. En iyi poster bildirilerine araştırıcılara derneğimiz ve çeşitli kuruluşlar tarafından burs verilmiştir.

Ödüller;

• ‘Evolution of Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome Flow Cytometry’ başlıklı çalışmasıyla Suzan Çınar’a,
• ‘Immunotherapeutic CpG Oligodeoxynucleotide/cationic peptide nanorings as plasmacytoid dendritic cell stimulators’ başlıklı çalışmasıyla Bilgi Gungor’e,
• ‘Inhibitory effects of immunosuppressive ODN A151 in CCl4 induced liver fibrosis‘ başlıklı çalışmasıyla Fuat Cem Yağcı’ya,
• ‘The effect of H. pylori on BAFF expression from gastric epithelial cells’ başlıklı çalışmasıyla Nesteren Mansur’a verilmiştir.

Hem ulusal hem de uluslararası değerli bilim insanları immünoloji alanındaki son gelişmeleri bizimle paylaşmıştır.