Merhabalar,

Türk İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen “24. Ulusal İmmünoloji Kongresi” bu yıl 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Uzun yıllar sonra kongrenin yine İstanbul’un merkezinde ulaşım ve konaklama ihtiyacının karşılanması açısından uygun olan bir mekanda gerçekleştirilmesinde amaç katılımı kolaylaştırmak ve arttırmaktı. Katılımcıların desteği ile kongrenin bilimsel içeriğini zenginleştirmek ve araştırmacıları buluşturmak hedeflenmişti. 2017 yılında immünoloji alanındaki gelişmeleri ve öncelikle Türkiye’de yapılan araştırmaları paylaşıldığı kongrede, yeni proje ve işbirliklerine ortam sağlandı.

Kongre bilimsel ve düzenleme kurulları, kongrede yeni bilimsel verilerin sunulmasına öncelik verdi. Toplam 27 konuşmacı davet edildi ve 2 konferans, 8 oturum ve 1 poster oturumuna yer verildi. Oturumlar koruyucu doğal ve edinsel bağışıklık, Behçet hastalığı, tümör immünolojisi, immunoterapiler ve eş-stimülasyon, transplantasyon, immün yetersizlikler, otoimmünite, allerji ve moleküler immünoloji başlıklarını kapsadı. Toplam 7 konuşmacımız yurtdışından katılan “yerli” konuşmacılardan seçilmişti. Poster oturumunda da tüm araştırmacılar çalışmalarını posterleri üzerinden uzmanlarla tartışma olanağı buldular. Ayrıca güncel tekniklerin uygulayıcıları tarafından sunulduğu bir oturum da programda yer aldı.

Kongreye 300 kişi katıldı ve 81 çalışma sunuldu. Bilimsel kurullardan davet edilen 30 hakemin etkin ve adil değerlendirmesi ile 16 çalışma sözlü ve 65 çalışma poster bildirisi olarak sunulmaya layık bulundu.

Ayrıca TID tarafından Prof. Dr. Işıl Berat Barlan ve Prof. Dr. Olcay Yeğin adına ödüller verildi. Işıl Berat Barlan araştırmacı ödülüne “Ağır kombine immün yetmezlikli hastalarda, hastalığa neden olan genetik defektlerin yeni nesil dizileme yöntemiyle araştırılması” başlıklı çalışmasıyla Baran Erman ve Olcay Yeğin araştırmacı ödülüne ise “S1P1 agonisti SEW2871’in insan Th17 hücresi gelişim ve fonksiyonlarını doğrudan ve dolaylı etkilemektedir” başlıklı çalışmasıyla Ahmet Eken layık görüldü.

Prof. Dr. Işıl Berat Barlan adına Prof.Dr. Talal Chatila tarafından ilk kez verilen Primer İmmün Yetersizlik Araştırmaları ödülü Safa Barış’a ve Kadın Bilim İnsanı ödülü ise immunoloji alanındaki başarılı çalışmaları nedeniyle Duygu Sağ’a verildi.

Şefik ve Mualla Alkan Fonu İmmünoloji Poster ödüllerini ise Aslı Korkmaz “Helicobacter Felis aktive IL-10+ regülatör B ve IL-10– B hücrelerinin makrofaj polarizasyonu üzerine etkisi” başlıklı, Ayhan Parlar “Kanser immunoterapisinde özgün bir yaklaşım: T hücre reseptörü sentezleyen doğal öldürücü hücreler” başlıklı ve Gizem Kılıç “İmmünbaskılayıcı A151 ODN yüklü lipozomların skleroderma modelinde tedavi edici etkilerinin araştırılması” başlıklı çalışmalarıyla kazandılar.

Kongre sırasında “Klinisyenlere için immünolojik güncelleme” ve kongre sonrasında “Akan hücre ölçer” kursları düzenlendi. Ayrıca bir uydu kursa yer verildi.

Türkiye’de çeşitli birimlerde çalışan araştırmacıların son yıllarda yaptıkları çalışmalarını paylaşıp, tartışmaya açtıkları bu kongrenin herkes için ufuk açıcı, yenileyici ve motive edici olduğuna ve immünolojiye emek verenleri buluşturmaya hizmet ettiğine inanıyoruz.

Tüm kongre fotoğraflarına Türk İmmünoloji Derneği’nin Facebook grubu üzerinden bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Güher Saruhan-Direskeneli

Türk İmmunoloji Derneği adına

Kongre Başkanı